March 15th, 2006

bird

дарницкие телефоны

bird

Слоники Украины

(Читающие ukr.nodes тут ничего нового не найдут)

Законопроект поданый Литвином (да, тем самым который претендует на роль объединителя всех политических сил, самой взвешенной и нейтральной части Рады и прочая и прочая):

Проект
Вноситься народним депутатом України В.М.Литвином

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України
"Про Національну програму інформатизації

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України "Про Національну програму інформатизації" 
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р. N 27-28, ст.181; 2002, N 1, ст.3) 
такі зміни:

1. Доповнити Закон статтею 211 такого змісту:
"Стаття 211. Лінгвістичне забезпечення Національної
           програми інформатизації

Реалізація машин для автоматичної обробки інформації (персональних та інших 
комп'ютерів) може здійснюватися в Україні лише за умови обладнання їх 
інтегрованою лексикографічною системою "Словники України".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому 
Закону.


http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=27078
http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc34?id=&pf3511=27078&pf35401=87125

С удивлением (ужаса давно нет - привык) ожидаю продажи железных роутеров, цифровых фотоаппаратов и прочей техники хоть как-то "автоматически обрабатывающей информацию" компактом со словарями.

BTW. Диск со словарями есть в осле:)

UPDATE: http://itua.info/news/events/4775.html (from magenta_13)