?

Log in

No account? Create an account

дарницкие телефоны

Mar. 15th, 2006 | 09:51 am

Люблю я киевских телефонистов:) 52 - на правый берег, а 29 - на левый. Видно, это чтобы перестали вообще думать что есть какая-то система.

Центром електрозв'язку №4 проводиться переключення АТС 552-9, 554-1, 558-9, 554-7, 551-9 на цифрові.
552-9 переключається на 292-9 (зі зміною перших трьох цифр) з 15.02.06р. - 28.02.06р.
554-1 переключається на 296-1 (зі зміною перших трьох цифр) з 01.03.06р. - 16.03.06р.
558-9 переключається на 296-8 (зі зміною перших чотирьох цифр) з 10.03.06р. - 23.03.06р.
554-7 переключається на 296-7 (зі зміною перших трьох цифр) з 20.03.06р. - 31.03.06р.
551-9 переключається на 296-0 (зі зміною перших чотирьох цифр) з 23.03.06р. - 01.04.06р.


Последняя педально-шаговая в городе - 555. Интересно, её оставят как действующий музейный экспонат?

UPD: 435, 514, 552 тоже шаговые.
Tags:

Link | Leave a comment {26} |

Слоники Украины

Mar. 15th, 2006 | 03:09 pm

(Читающие ukr.nodes тут ничего нового не найдут)

Законопроект поданый Литвином (да, тем самым который претендует на роль объединителя всех политических сил, самой взвешенной и нейтральной части Рады и прочая и прочая):

Проект
Вноситься народним депутатом України В.М.Литвином

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України
"Про Національну програму інформатизації

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України "Про Національну програму інформатизації" 
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р. N 27-28, ст.181; 2002, N 1, ст.3) 
такі зміни:

1. Доповнити Закон статтею 211 такого змісту:
"Стаття 211. Лінгвістичне забезпечення Національної
           програми інформатизації

Реалізація машин для автоматичної обробки інформації (персональних та інших 
комп'ютерів) може здійснюватися в Україні лише за умови обладнання їх 
інтегрованою лексикографічною системою "Словники України".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому 
Закону.


http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=27078
http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc34?id=&pf3511=27078&pf35401=87125

С удивлением (ужаса давно нет - привык) ожидаю продажи железных роутеров, цифровых фотоаппаратов и прочей техники хоть как-то "автоматически обрабатывающей информацию" компактом со словарями.

BTW. Диск со словарями есть в осле:)

UPDATE: http://itua.info/news/events/4775.html (from magenta_13)

Link | Leave a comment {32} |